česky english

Dupuytrenova kontraktura - onemocnění vaziva dlaně ruky vedoucí k omezení hybnosti prstů, možno operovat ambulantně v lokální anestesii Arthrotické postižení kyčelního kloubu, indikace k umělému kloubu - TEP Kombinovaná deformita nohy, hallux valgus, kladívkovité prsty Roztržený meniskus v kolenním kloubu - arthroskopický pohled Miniinvazívní operace kolenního kloubu - arthroskopie RTG snímek po rekonstrukční operaci předního zkříženého vazu kolene

Vítejte na mých webových stránkách!

Jejich cílem je seznámit pacienty s oborem ortopedie a nabídnout možnosti řešení náhle vzniklých i dlouhodobých potíží.

Ortopedie je obor zabývající se pohybovým aparátem a to v celé rozsáhlé škále problematiky, od vrozených vývojových vad dětí, přes úrazy a degenerativní onemocnění velkých kloubů až po onkologická onemocnění. Nemalou část oboru tvoří i sportovní úrazy, chronická přetížení šlachových úponů a potíže plynoucí z neúměrné či jednostranné pracovní zátěže. Díky negativním jevům moderních společností vyspělé části světa, jako je nadměrný přísun potravin, sedavý způsob života, obesita dětí … bude nabývat obor ortopedie stále na větším významu.

Tak jako i v jiných oborech lidské činnosti, tak ani v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru není v silách jednotlivce obsáhnout celou problematiku. V případě méně častých či úzce specifických postižení (dětské vývojové vady, onkologická onemocnění) odesílám pacienty na specializovaná klinická pracoviště. Důležitá je i mezioborová spolupráce zejména s oborem neurologie, ambulancí terapie bolesti a v neposlední řadě i s oborem rehabilitace.

Kromě všeobecné ortopedie jsou mou specializací zejména miniinvazivní arthroskopické operace kolene, ramene a v menší míře i dalších kloubů, operace vrozených či získaných deformit nohou, výkony charakteru jednodenní chirurgie v lokální anestesii. Jsem zastáncem myšlenky plné zodpovědnosti za pacienta – tzn. diagnosa, operace a následná péče včetně řešení možných komplikací má probíhat pod vedením jednoho lékaře.

 

       Těším se na spolupráci

MUDr. Libor Richter


MUDr. Libor Richter - operace a ambulantní činnost v oboru ortopedie | Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku |